Catene

Codice Descrizione Weight per meter Weight finished in 40,00 cm
Kvf 015 veneziana fitta diamantata 4 lati 6.22
Kvf 019 veneziana fitta diamantata 4 lati 7.56
Kvf 022 veneziana fitta diamantata 4 lati 9,56
Kvf 023 veneziana fitta diamantata 4 lati 11,33
Kvf 026 veneziana fitta diamantata 4 lati 13,11
Kvf 015 R veneziana fitta ritorta 6,49
Kvf 019 R veneziana fitta ritorta 7,78
Kvf 022 R veneziana fitta ritorta 10,07
Kvf 023 R veneziana fitta ritorta 12,33
Kvf 026 R veneziana fitta ritorta 14,60
Kvf 015 RA veneziana fitta ritorta alternata 6,49
Kvf 019 RA veneziana fitta ritorta alternata 7,78
Kvf 022 RA veneziana fitta ritorta alternata 10,07
Kvf 023 RA veneziana fitta ritorta alternata 12,33
Kvf 026 RA veneziana fitta ritorta alternata 14,60